הצעדים לעצמאות עסקיתמשנפלה ההחלטה להפוך לעצמאי, נכנסים לתוך מערכת שיקולים מהו אופן ההתאגדות הרצוי, עצמאי או חברה. מאמר זה דן במי שהחליט להיות עצמאי – עוסק מורשה או עוסק פטור.

בתחילה יש להירשם אצל הרשויות הבאות, ואני ממליץ לבצע זאת על פי הסדר להלן:

• מס ערך מוסף
• מס הכנסה
• המוסד לביטוח לאומי

מס ערך מוסף (מע"מ)
מס ערך מוסף היא התחנה הראשונה (מס הכנסה לא ירשום את הנישום ללא רישום במע"מ).
לצורך הרישום במע"מ יש להצטייד בטופס רישום שמספרו  821 אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט, תעודת זהות, אישור מקורי על פתיחת חשבון בנק.
יש לברר באיזה תחנת מע"מ להירשם. תחנת מע"מ נקבעת לפי מיקום העסק. ניתן להירשם גם בתחנת מע"מ אחרת – אך התהליך יהיה ארוך יותר.
תחנות מע"מ נפתחות בדרך כלל בשעה 08:30, ורצוי להגיע מיד בבוקר כדי למנוע המתנה מיותרת. לא רצוי להגיע בסמוך לתאריך של ה 15 לחודש היות ובתאריך זה תחנת מע"מ עמוסה מהרגיל.

בעת הרישום תועלה השאלה מהו המחזור הכספי הצפוי בעסק במשך שנת פעילות. עד למחזור של כ 75 אלף ₪ ( נכון לשנת 2011) – הרישום יהיה של עוסק פטור (להוציא בעלי מקצועות מסוימים). מעל סכום זה הרישום יהיה של עוסק מורשה.

מה ההבדל בין עוסק מורשה ועוסק פטור ?

עוסק פטור: אינו גובה מע"מ מלקוחותיו ואינו מתקזז בגין מע"מ שמשלם לספקיו. כל אשר מוטל על העוסק הפטור הוא לדווח לרשויות המע"מ פעם בשנה בתום שנת המס על המחזור העסקאות בשנה שחלפה וזאת כדי לוודא שמחזור העסקאות בעסק לא עלה על סך המחזור הקבוע בחוק, המותר לעוסק פטור.

עוסק מורשה: גובה מע"מ מלקוחותיו (מע"מ על העסקאות)  משלם מע"מ לספקיו (מע"מ על התשומות), אחת לחודש או חודשיים (תלוי במחזור השנתי) עליו לדווח לרשויות מע"מ ולשלם או לקבל החזר – והכל לפי המצב באותה תקופת הדיווח. הדיווח מבוצע על פנקס אותו יקבל העוסק לאחר רישומו.
עוסק מורשה חייב להנפיק ללקוחותיו חשבונית מס כחוק. לבעלי מקצועות מסוימים, העובדים על בסיס מזומן ניתן להנפיק תחילה חשבונית עיסקה ורק עם קבלת התשלום בפועל – להנפיק חשבונית מס.

יש להתייעץ עם בעל מקצוע מוסמך כדי לקבל הסבר מדויק בנושאים אלה.

מס הכנסה
לאחר הרישום במס ערך מוסף על בעל העסק לדווח לרשויות מס הכנסה (פקיד שומה) על תחילת פעילותו. גם ההשתייכות לפקיד שומה באזורים השונים נקבע על פי כתובת העסק.
בעת הרישום על בעל העסק להגדיר את תחום עיסוקו כדי שיקבל את השיוך הכלכלי הנכון אצל פקיד השומה.
במידה ובעסק יש עובדים, בנוסף לבעל העסק – יש לפתוח תיק מעסיק – הנקרא תיק ניכויים, ולדווח לפי הנדרש על המשכורות ששילם מידי חודש או חודשיים לעובדים, ולהעביר לרשויות המס את המס שניכה במקור מהמשכורות של עובדיו.

במקרים רבים לאחר הרישום, ובהתאם לשיוך הכלכלי יקבל בעל העסק פנקס מקדמות מס הכנסה ובו ידווח אחת חודש או חודשיים על הכנסותיו וישלם את המקדמות בהתאם לקבוע בפנקס.
התשלום הנקבע בפנקס אינו גזרה משמים ויש אפשרות לפנות לפקיד השומה ולשנות את שיעור המקדמות הנדרש.

יש להתייעץ עם בעל מקצוע מוסמך כדי לקבל הסבר מדויק בנושאים אלה.

חשוב: הן העוסק המורשה והן העוסק הפטור חייבים לנהל ספרים על פי החוק, ולדווח בתום השנה לרשויות מס הכנסה על הכנסותיו לצורכי מס.

ביטוח לאומי
כל אזרח במדינת ישראל חייב לשלם ביטוח לאומי. שכירים משלמים את הביטוח הלאומי באמצעות המעסיק שלהם. עצמאי חייב להירשם עם פתיחת עסקו. הגדרת המושג "עצמאי" בביטוח לאומי שונה מאשר ברשויות המס האחרות ותלוי במספר השעות השבועיות בהן עובד העצמאי והן בגובה ההכנסה הצפוי. לאחר הרישום והצהרת המבוטח על הכנסתו החודשיתשנתית המשוערת, ישלח הביטוח לאומי פנקס תשלומים המהווה מקדמות עד להגשת הדיווח הסופי למס הכנסה. ההתחשבנות הסופי לשנת המס תיהיה רק לאחר הגשת הדוח השנתי למס הכנסה.
יש לציין כי למשרתים במילואים, לנשים היוצאות לחופשת הלידה, לנפגעי תאונות עבודה (לא עלינו) ישלם הביטוח הלאומי לפי גובה התשלום החודשי והצהרת המבוטח על גובה הכנסתו המשוערת. לאחר הגשת הדין וחשבון השנתי למס הכנסה, יבצע הביטוח הלאומי חישוב מחדש ויחייב או יזכה את המבוטח בתשלומים המתחייבים.

בכל הנושאים המוזכרים לעיל יש להתייעץ עם בעל מקצוע מוסמך                                                                                      יעקב הדומי-רו"ח


האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ מקצועי ויש להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך לפני נקיטת פעולה

 

 


 

יעקב הדומי - רואה חשבון | רחוב אוסישקין 5 רמת השרון 47210 | פקס 035470240
מעוניין להתייעץ ? פנה בטלפון: 03-5470456 , במייל: jhcpa@actcom.co.il או השאר פרטיך ונחזור אליך בהקדם.
* שם מלא: * אימייל: * טלפון נייד: נושא הפניה:
Captcha